Bilder mm

Här nedan finner du lite spridda anteckningar och bilder från lite olika arrangemang och gudstjänster under året. Vill du bidra med bilder så e-posta dem gärna till mikael.schmidt@gmail.com.

IMG_6013
Ulf med ”söner” på besök på sommarsamling 2016.
IMG_6007
Nåt slags spel under sommarsamling 2016.
IMG_6012
Vår Tanzania-missionär Ulf Ekängen.

 

 

IMG_1720i
Pilgrimsvandring i Vadstena september 2013
Julspel2015Väka
Julspel 2015.

 

IMG_1760i
Pilgrimsvandring i Vadstena september 2013
IMG_1899i
Höstkonferens på Sandvikengården 2013