Verksamhet

Vår verksamhet sker dels i Västerstrands kyrka där vi firar gudstjänster, dels i olika hem där alla andra samlingar äger rum: bönegrupper, kör, ungdomsgrupper, ledarkurs och alphakurs. Vi har också sedan länge ett engagemang i Hela Människan (karitativt arbete med hemlösa och alkoholister). Se länkarna i rullisten ovan för närmare information om kontaktpersoner mm.