Daglediggrupp

Daglediga som träffas i olika hem för bibelstudium och gemenskap.

Kontakt: Ingrid Frykberg