Kontakt

Ordf. EFS Karlstad:
Ulla Palenius
efskarlstad@gmail.com

Präst EFS Karlstad:
Vi har två präster man kan kontakta för samtal och bön.

Vincent Ihlberg
076-2 46 59 64
vincent.ihlberg@gmail.com
Peter Albertsson
Peter.albertsso@bredband.net

Hemgrupper:
Sofia Palenius
054-57 25 89
sopalenius@gmail.com

Daglediggruppen
Britt-Marie Johansson
bejn03@gmail.com

Ungdomsledare (kontakt via Klubb Guls Facebooksida):
Johanna Wikström
signe.johanna@icloud.com

Musik och söndagsskola:
Lovisa Fryxelius
0730-698583
lovisafryxelius@gmail.com

Hela Människan ansvarig:
Sven Palenius
054-83 13 83
sven.palenius@gmail.com

Bankgiro:
EFS Missionsförening i Karlstad
BG: 468-9279