Kontakt

Ordf. EFS Karlstad:

efskarlstad@gmail.com

Ingrid Schmidt
054-83 03 83
Ingrid.m.schmidt@gmail.com

Bönegrupper:
Sofia Palenius
054-57 25 89
sofia.palenius@bahnhof.se

Ungdomsledare (kontakt via klubb gul facebooksida):
Harald Aronsson

Musik och söndagsskola mm.:
Lovisa Fryxelius
0730-698583
lovisafryxelius@gmail.com

RIA ansv:
Sven Palenius
054-83 13 83
sven.palenius@gmail.com

Bankgiro:
EFS Missionsförening i Karlstad
BG: 468-9279

Postadress:
c/o I. Schmidt, Mjönäsg. 3, 654 68 Karlstad

Kommentarer inaktiverade.