Gudstjänster

För att vårt gudstjänstliv verkligen skall bli ett liv – ett återsken av Guds eviga liv och en återspegling av våra liv – väljer vi att utforma gudstjänsterna med lite olika betoning. Vi tror på mångas medverkan i gudstjänsterna och detta uttrycks när vi samlas genom att vi fördelar olika uppgifter mellan oss. Hos Paulus lär vi från 1 Kor 14:26 att när ni samlas har var och en något att bidra med; sång undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning.

Vi har utformat det så att någon av våra medlemmar är gudstjänstledare då vi samlas. Någon eller några andra svarar för musiken; hos oss finns både kantorer och lovsångsteam. Oftast predikar vår präst och texterna följer kyrkoåret. Hälften av våra gudstjänster firas med nattvard. Då följer vi en allmänkyrklig ordning och växlar mellan olika musikaliska uttryck. Allra bäst tycker vi om de tillfällen när olika musikstilar möts i vår gudstjänst.

Två andra former är delande- och bönegudstjänst. Då leder någon av våra medlemmar gudstjänsten som består av läsning av bibeltexter – ibland enligt tidegärden – och personliga berättelser om tron.

Efter gudstjänsterna fortsätter vår samvaro kring fikabordet.

Välkommen att dela vår gemenskap med Bibeln och Jesus Kristus i centrum!