EFS

EFS är en självständig rörelse inom Svenska kyrkan, med betoning på lekmannaengagemang och mission. Vårt gemensamma mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. www.efs.nu

EFS är indelat i sju distrikt och EFS Karlstad tillhör distriktet Västsverige. Här finns 46 föreningar med ca 1850 medlemmar .