Daglediggrupp

Daglediggruppen är en grupp daglediga som träffas i olika hem för bibelstudium, fika och gemenskap, ungefär en gång i månaden.

Gruppen är öppen för alla, du kan kontakta Ulla Palenius.