Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst med oss – oavsett hur van eller ovan du är att gå i kyrkan.

Våra gudstjänster kan se lite olika ut, men innehåller oftast: – musik och att vi sjunger tillsammans till Guds ära.
– Bibelläsning och predikan.
– bön och förbön.
Ibland firar vi nattvard.

Vi tror på mångas medverkan i gudstjänsterna och detta uttrycks när vi samlas genom att vi fördelar olika uppgifter mellan oss. Hos Paulus lär vi från 1 Kor 14:26 att när ni samlas har var och en något att bidra med; sång undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning.

Vi har utformat det så att någon av våra medlemmar är gudstjänstledare då vi samlas. Någon eller några andra svarar för musiken; hos oss finns både kantorer och lovsångsteam. Oftast predikar vår präst och texterna följer kyrkoåret. Hälften av våra gudstjänster firas med nattvard.

Efter gudstjänsterna fortsätter vår samvaro kring fikabordet.

Välkommen att dela vår gemenskap med Jesus Kristus och hans ord i centrum!