Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst med oss – oavsett hur van eller ovan du är att gå i kyrkan.

Våra gudstjänster kan se lite olika ut, men innehåller oftast: – musik och att vi sjunger tillsammans till Guds ära.
– Bibelläsning och predikan.
– bön och förbön.

Vi tror på mångas medverkan i gudstjänsterna och detta uttrycks när vi samlas genom att vi fördelar olika uppgifter mellan oss. Hos Paulus lär vi från 1 Kor 14:26 att när ni samlas har var och en något att bidra med; sång undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning.

Efter gudstjänsterna fortsätter vår samvaro kring fikabordet.

Under våren 2024 deltar vi dels i Vikenkyrkans gudstjänster och dels har vi husmöten i hemmen. Se startsidan för program.

Välkommen att dela vår gemenskap med Jesus Kristus och hans ord i centrum!