EFS i Karlstad

IMG_0219IMG_0215

EFS i Karlstad består av c:a 50 medlemmar i alla åldrar. Vi möts till gudstjänst, bön och bibelstudium på olika sätt.

 EFS Karlstad vill med Jesus och bibelordet i centrum bygga en vital, öppen och genuin gemenskap som utrustar och bemyndigar till ett kristet liv. Vi vill att våra ledord skall vara: 

Jesus – Bibel – Gemenskap

Jesus: Guds enfödde son som genom sin död och uppståndelse möjliggör för oss människor att få en sann och evig relation med Gud. Han är vårt stora hopp, vår Herre och Broder och vi vill älska och ära honom över allting. Därför vill vi också att allt vi gör i församlingen skall vara centrerat kring Jesus.

Bibeln: Guds ord där Guds relation till oss människor beskrivs. Vi vill därför brottas med, tränga in i och söka både svar och nya frågor kring dessa texter som är grunden för en fördjupad relation med Jesus.

Gemenskap: Gud själv är en gemenskap av Fader, Son och Ande och ett kristet liv är inte tänkt att levas ensamt. Att få växa tillsammans, finnas för varandra i glädje och sorg och dela livet är något vi tror är mycket viktigt. Vi vill därför vara en trygg och öppen gemenskap där inga frågor är för små och inga bekymmer för tunga för att rymmas. Vi vill bygga en församling som träffas på alla möjliga tider i alla möjliga konstellationer och inte bara på gudstjänsttid. Gudstjänsterna kan istället ses som ryggraden i en gemenskap som sträcker sig mycket längre.

Välkommen!